Stichting Westerlicht

Stichting Westerlicht

Stichting Westerlicht - ff weg

Naam:
Stichting Westerlicht
KvK: 
09125921
RSIN: 
810779845
Bezoekadres:

Hoofdstraat 76, 6671 CG Zetten

Telefoon: 
0488-451275
Bestuur:
Voorzitter:
J.P. van Wijnbergen
Penningmeester:
D.L. Rang
Lid:
N. van Hunnik
Lid:
J.P. Reugebrink
Lid:
B. Ruinard
Lid:
A.J.M. Bouwman

Doelstelling

Het voorkomen van een sociaal isolement van inwoners van Zetten en Hemmen van vijf en zestig jaar en ouder door het bevorderen van sociale contacten.

Werkwijze
Ouderen dreigen in een sociaal isolement te raken, door mogelijke fysieke beperkingen en doordat zij minder mogelijkheden hebben tot het maken van nieuwe contacten en veel van hun oude vrien-den zijn inmiddels verhuisd of overleden. De stichting wil dit sociale isolement tegengaan door jaar-lijks voor deze doelgroep een busreisje te organiseren.

Doelgroep
Doelgroep zijn ouderen in Zetten en Hemmen, zonder onderscheid naar geslacht, ras, religie, le-vensbeschouwing of politieke opvatting. Potentiële deelnemers worden uitgenodigd om aan het busreisje deel te nemen door een advertentie in de plaatselijke bladen.

Geldmiddelen
Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden, wordt van de deelnemers een beperkte bijdrage gevraagd. De overige voor de organisatie benodigde geldmiddelen worden door de stich-ting bijeengebracht door donaties van de plaatselijke middenstand.

Vergoedingen
De bestuurders en vrijwilligers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De doelstelling is om alle geldmiddelen ook daadwerkelijk aan te wenden voor het doel van de stichting.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting
De stichting streeft ernaar een reserve aan te houden die niet veel groter is dan de kosten van één busreisje. Hiermee kunnen eventuele tegenvaller opgevangen worden. De gelden zijn gestort op een bankrekening ten name van de stichting. Alle bijeengebrachte gelden worden overeenkomstig het doel van de stichting besteed.

Activiteiten

In het jaar 2020 is door Westerlicht geen reisje georganiseerd. De voorbereidingen daarvoor waren al in volle gang, maar dit kon door de corona-epidemie helaas geen doorgang vinden.

12 juni 2019: Millingen en het Bevrijdingsmuseum. Busrit met 98 deelnemers en tien vrijwilligers, rondrit door Ooypolder en Rijk van Nijmegen met een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum en een diner in Koffie- en Eethuis De Gelderse Poort in Millingen.

13 juni 2018: Orchideeëntuin. Busrit met 87 deelnemers en acht vrijwilligers, rondrit door Veluwe en Flevoland met bezoek aan de Orchideeëntuin in Luttelgeest en een diner in Restaurant de Rug-gestee in Hoenderloo.

7 juni 2017: Achterhoek. Busrit met 84 deelnemers en acht vrijwilligers naar Zelhem, rondrit door de Achterhoek met bezoek aan de Cactusoase te Ruurlo en een diner in Restaurant het Veerhuis te Opheusden.

8 juni 2016: Westerlicht 85 jaar. Busrit met 95 deelnemers en zeven vrijwilligers naar Roelofs­arends­veen, rondvaart met partyboot Koningin Juliana van Rederij Van der Meer over de Kagerplassen.

10 juni 2015: Dekselse pannetjes. Busrit met 80 deelnemers en vijf vrijwilligers naar Terwolde in de oost Veluwe. Rondrit met bezoek aan de aardbeientuin in Oene.

11 juni 2014: Oranjetocht. Busrit met 76 deelnemers en vijf vrijwilligers langs koninklijke kastelen in de provincie Utrecht met een diner in Partycentrum Boschzicht in Scherpenzeel.

12 juni 2013: Busrit met 85 deelnemers en vijf vrijwilligers naar Postel in België met een rondrit door het natuurgebied, een bezoek aan de abdij en de theedrogerij en een diner te Postel.

13 juni 2012: Busrit met 93 deelnemers en zeven vrijwilligers naar Rotterdam met een boottocht en een bezoek aan de Euromast en een diner in Breukelen.

8 juni 2011: Busrit met 81 deelnemers en zeven vrijwilligers naar Spakenburg met een bezoek aan het Klederdracht- en Visserijmuseum en een diner in Gasterij De Klaveet te Achterveld.

9 juni 2010: Busrit met 89 deelnemers en zeven vrijwilligers naar Bronkhorst met een bezoek aan het Dickens Museum met een diner in de IJsselhoeve te Doesburg.

Financiële Verantwoording